Հեռախոս: +374 95505808, +374 99605808

Հաշվապահություն

• Հաշվապահական հաշվառման ներդրում

• Հաշվապահական հաշվառման վարում

 • Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում

• Հաշվապահական հաշվառման ծրագրային սպասարկում 

• Հաշվապահական խորհրդատվություն

• Հարկային խորհրդատվություն 

• Ֆինանսական խորհրդատվություն, վերլուծություն, օժանդակություն

• Աուդիտի նախապատրաստում 

• Կադրային գործավարություն 

• Կազմակերպությունների ստեղծման, գրանցման, լիցենզավորման գործընթացների  իրականացում, աջակցություն 

• Այլ մասնագիտական ծառայություններ 

Արտադրական Բազա ԲԲԸ 2020թ․ տարեկան հաշվետվությունների փաթեթ՝ Ձև 1 Ձև 2

Արտադրական Բազա ԲԲԸ 2021թ․ տարեկան հաշվետվությունների փաթեթ՝ Ձև 1 Ձև 2