Հեռախոս: +374 95505808, +374 99605808

Դասընթացներ

• ընդհանուր հաշվապահություն

• թեմատիկ դասընթացներ` հարկային օրենսդրություն, աշխատանքային օրենսդրություն, պետական գնումներ, ֆինանսական կառավարում

• բանկային գործ

• բանկի գլխավոր հաշվապահի, կառավարիչի` Կենտրոնական Բանկի կողմից լեցենզավորման քննություն-թեստ