Հեռախոս: +374 95505808, +374 99605808

Իրավաբանություն

• Իրավաբանական խորհրդատվություն ՀՀ քաղաքացիական և աշխատանքային օրենսգրքերի շրջանակներում

• Իրավաբանական խորհրդատվություն բանկային և ապահովագրական ոլորտներում գործարքների շրջանակներում

• Բանակցային աջակցություն

• Գործարքների, պայմանագրերի օրենսդրական ուղեկցություն և աջակցություն